DOWNLOAD

Naši katalozi

Pregledajte kroz kataloge našu bogatu ponudu proizvoda i cjelokupnog asortimana koji Vam nudimo.

 • ALFA PLAM 2017.pdf

  PDF Document

 • ALFA PLAM CALUX 2017.pdf

  PDF Document

 • Captus brosura 2021.pdf

  PDF Document

Certifikati naših proizvoda

Certifikate za naše peći možete skinuti u PDF formatu ukoliko vam zatrebaju.

EAN kodovi naših proizvoda

EAN kodove za naše peći možete skinuti u PDF formatu ukoliko vam zatrebaju.

 • EAN Kodovi alfa plam.pdf

  PDF Document

Uputstva za korištenje naših proizvoda

Upute za korištenje naših peći možete skinuti u PDF formatu ukoliko vam zatrebaju.

Shematski prikaz peći

Ovdje možete skinuti shematske prikaze, tj. nacrte peći sa popisom pripadajućih dijelova i načinom ugradnje.

Energetske naljepnice

Ovdje možete skinuti energetske naljepnice za svaku pojedinu peć.

Informacijski listovi

Ovdje možete skinuti informacijske listove za svaku pojedinu peć.

Slike proizvoda

Ovdje možete skinuti slike proizvoda za svaku pojedinu peć.

 • Alfa 55 De Lux.jpg

  JPEG Image

 • Alfa 55 bijeli.jpg

  JPEG Image

 • Alfa 70 ET bijeli.jpg

  JPEG Image

 • Alfa 70 ET smeđi.jpg

  JPEG Image

 • Alfa 85 G antracit.jpg

  JPEG Image

 • Alfa 85 G bijela.jpg

  JPEG Image

 • Alfa 85 G crvena.jpg

  JPEG Image

 • Alfa 85 G smeđa.jpg

  JPEG Image

 • Alfa 90 HE Termo bijeli.jpg

  JPEG Image

 • Alfa 90 HE Termo smeđi.jpg

  JPEG Image

 • Alfa 90 Pelet antracit.jpg

  JPEG Image

 • Alfa 90 Pelet bijela.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Dominant 70 antracit.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Dominant 70 bijela.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Dominant 70 cappuccino.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Dominant 70 crveni.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Dominant 90 H antracit.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Dominant 90 H bijela.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Dominant 90 H cappuccino.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Dominant 90 H crveni.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Favorit Eco 70 bijela.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Favorit Eco 70 smeđa.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Favorit Eco 90 bijela.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Favorit Eco 90 smeđa.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Term 20 antracit.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Term 20 bijeli.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Term 20 crveni.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Term 20 pelet bijela.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Term 20 pelet crna.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Term 20 smeđi.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Term 35 antracit.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Term 35 bijeli.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Term 35 crveni.jpg

  JPEG Image

 • Alfa Term 35 smeđi.jpg

  JPEG Image

 • Alfa mini elektrik.jpg

  JPEG Image

 • Amelia antracit.jpg

  JPEG Image

 • Amelia crvena.jpg

  JPEG Image

 • B - ALFA TERM 27 antracit.jpg

  JPEG Image

 • B - ALFA TERM 27 bijeli.jpg

  JPEG Image

 • B - ALFA TERM 27 crveni.jpg

  JPEG Image

 • B - ALFA TERM 27 smeđi.jpg

  JPEG Image

 • Central 23 antracit.jpg

  JPEG Image

 • Central 23 bijeli.jpg

  JPEG Image

 • Commo 12 bez.jpg

  JPEG Image

 • Commo 12 crni.jpg

  JPEG Image

 • Commo 12 crveni.jpg

  JPEG Image

 • Commo 15 bez.jpg

  JPEG Image

 • Commo 15 crna.jpg

  JPEG Image

 • Commo 15 crvena.jpg

  JPEG Image

 • Commo 21 bez.jpg

  JPEG Image

 • Commo 21 crni.jpg

  JPEG Image

 • Commo 21 crveni.jpg

  JPEG Image

 • Commo Compact 15.jpg

  JPEG Image

 • Commo Compact 32-37.jpg

  JPEG Image

 • Commo Compact.jpg

  JPEG Image

 • DINO R bronza.jpg

  JPEG Image

 • DINO R crna.jpg

  JPEG Image

 • DINO R srebrna.jpg

  JPEG Image

 • DINO bronza.jpg

  JPEG Image

 • DINO crna.jpg

  JPEG Image

 • DINO narandasta.jpg

  JPEG Image

 • DINO srebrna.jpg

  JPEG Image

 • Dimovodne cijevi - cvrsto gorivo - antracit.jpg

  JPEG Image

 • Dimovodne cijevi - pelet - crne.jpg

  JPEG Image

 • Donna 90 antracit.jpg

  JPEG Image

 • Donna 90 bijela.jpg

  JPEG Image

 • Dormo.jpg

  JPEG Image

 • Elita 2 antracit.jpg

  JPEG Image

 • Elita 2 crvena.jpg

  JPEG Image

 • Elita 2 slonovaca.jpg

  JPEG Image

 • Elita 3 crna.jpg

  JPEG Image

 • Elita 3 crvena.jpg

  JPEG Image

 • Elita 3 slonovaca.jpg

  JPEG Image

 • FKU ugradni kamin.jpg

  JPEG Image

 • Futuro.jpg

  JPEG Image

 • Gala antracit.jpg

  JPEG Image

 • Gala bijela.jpg

  JPEG Image

 • Gala crvena.jpg

  JPEG Image

 • Gama.jpg

  JPEG Image

 • Grande 37.jpg

  JPEG Image

 • Grande Lux 37.jpg

  JPEG Image

 • Grande.jpg

  JPEG Image

 • Inox 75 crni.jpg

  JPEG Image

 • Inox 75 crveni.jpg

  JPEG Image

 • LUCA bez.jpg

  JPEG Image

 • LUCA crna.jpg

  JPEG Image

 • LUCA crvena.jpg

  JPEG Image

 • Lara antracit.jpg

  JPEG Image

 • Lara crvena.jpg

  JPEG Image

 • Luca 12 braon.jpg

  JPEG Image

 • Luca 12 crvena.jpg

  JPEG Image

 • Luca 12 srebrni.jpg

  JPEG Image

 • Luca R crvena.jpg

  JPEG Image

 • Luca R srebrna.jpg

  JPEG Image

 • Luca S bronca.jpg

  JPEG Image

 • Luca S crvena.jpg

  JPEG Image

 • Luca S srebrna.jpg

  JPEG Image

 • Midi Lux R.jpg

  JPEG Image

 • Orient K bez.jpg

  JPEG Image

 • Orient K crveni.jpg

  JPEG Image

 • Orient K merano.jpg

  JPEG Image

 • Orient K plavi.jpg

  JPEG Image

 • Orient K zeleni.jpg

  JPEG Image

 • Orient.jpg

  JPEG Image

 • Panoramik R.jpg

  JPEG Image

 • Paollo F bez.jpg

  JPEG Image

 • Paollo F crvena.jpg

  JPEG Image

 • Paollo bez.jpg

  JPEG Image

 • Paollo crvena.jpg

  JPEG Image

 • Pelet spremnik.jpg

  JPEG Image

 • Premier K bordo.jpg

  JPEG Image

 • Premier K merano.jpg

  JPEG Image

 • Premier crna.jpg

  JPEG Image

 • Regular 46 De Lux.jpg

  JPEG Image

 • Regular 46 Elegant antracit.jpg

  JPEG Image

 • Regular 46 Elegant bijeli.jpg

  JPEG Image

 • Rustik E.jpg

  JPEG Image

 • Rustik.jpg

  JPEG Image

 • Rustikal E.jpg

  JPEG Image

 • Rustikal.jpg

  JPEG Image

 • S 140 50 bijela.jpg

  JPEG Image

 • S 140 50 smeđa.jpg

  JPEG Image

 • S 140 55 R bijela.jpg

  JPEG Image

 • S 140 55 R crna.jpg

  JPEG Image

 • S 140 55 bijela.jpg

  JPEG Image

 • S 140 55 smeđa.jpg

  JPEG Image

 • SG 122 55 R bijela.jpg

  JPEG Image

 • SG 122 55 R crna.jpg

  JPEG Image

 • SG 122 55.jpg

  JPEG Image

 • Studio 1.jpg

  JPEG Image

 • Studio 2.jpg

  JPEG Image

 • Tara.jpg

  JPEG Image

 • Usisavac za pepeo.jpg

  JPEG Image

 • Vulkan S antracit.jpg

  JPEG Image

 • Vulkan S crvena.jpg

  JPEG Image

 • Vulkan S slonovaca.jpg

  JPEG Image

 • Vulkan S smeđa.jpg

  JPEG Image

 • WiFi modul M.jpg

  JPEG Image

 • WiFi modul T.jpg

  JPEG Image

 • Wood 25.jpg

  JPEG Image

 • Wood 35.jpg

  JPEG Image

 • Wood 40.jpg

  JPEG Image

 • Wood 50.jpg

  JPEG Image

 • xila-air bijela.jpg

  JPEG Image

 • xila-air crna.jpg

  JPEG Image

 • xila-air crvena.jpg

  JPEG Image

 • xila-air smeđa.jpg

  JPEG Image

 • xila-idro bijela.jpg

  JPEG Image

 • xila-idro crna.jpg

  JPEG Image

 • xila-idro crvena.jpg

  JPEG Image

 • xila-idro smeđa.jpg

  JPEG Image